Catalá    Español
C.A.P.
Els conductors d'autobusos, autocars i camions hauran de tenir una formació continuada, tant per obtenir el permís de conduir com per renovar-lo. Aquesta nova normativa pel que fa als vehicles pesants va ser aprovada el passat 20 de Juliol per Reial Decret per tal d'adaptar la normativa espanyola a l'europea.

El nou CAP (Certificat d'Aptitud Professional) s'exigirà en tots els països comunitaris, encara que alguns ja fa anys que s'ha avançat i ja impartia com és el cas de Bèlgica, Luxemburg, Holanda i França.
A.D.R.
Els cursos per a l'obtenció del permís ADR estan destinats a totes aquelles empreses i professionals que vulguin transportar mercaderies perilloses per carretera. També és d'aplicació a aquelles activitats implicades a aquest transport (embalatge, càrrega, descàrrega, etc).

El ADR és d'aplicació a tot transport nacional i internacional de mercaderies perilloses per carretera, així com les activitats implicades entre els països adherits a l'acord.

Tots els cursos poden ésser bonificats: Si està treballant, a la seva empresa li poden subvencionar el curs mitjançant els fons de formació continua. A la seva empresa li sortirà GRATUIT.

© 2012-2019 Autoescola Catalunya | Design by AlcarazCD.com