Catalá    Español
Permís: 
D1
D1

El permís de classe D1 autoritza a conduir automòbils dissenyats i construïts per el transport de no mes de 16 passatgers, a part del conductor. La longitud màxima d'aquests automòvils no podrà superar els 8m. Aquests automòbils podran portar enganxat un remolc que no superi els 750Kg de massa màxima autoritzada.


Requisits:

Haver obtingut el permís de la classe B anteriorment. Tenir 21 anys complerts en el moment de presentar-se a l'examen. Per a obtenir el permís s'ha de superar un EXAMEN TEÒRIC ESPECÍFIC i DOS EXÀMENS PRÀCTICS: PISTA i CIRCULACIÓ amb tràfic real.

El examen pràctic de destresa en pista consta de dues proves i inclou marxa enrere en gir de 90º i estacionament per a deixar que els passatgers entrin i surtin amb seguretat.© 2012-2019 Autoescola Catalunya | Design by AlcarazCD.com