Catalá    Español
Permís: 
B+E
B+E

El permís B+E autoritza a conduir conjunts de vehicles acoplats formats per un vehícle tractor dels que autoritza el permís B i un remolc o semiremolc amb massa màxima autoritzada no superior a 3500kg.


Requisits:

Haver obtingut el permís de la clase B anteriorment. Tenir 18 anys complerts en el moment de presentarse a l'examen.

Per a obtener el permís s'ha de superar un EXAMEN TEÒRIC ESPECÍFIC i DOS EXAMENS PRÀCTICS: PISTA i CIRCULACIÓ amb tràfic real. El exàmen de destresa en pista consta de tres proves i inclou marxa enrere en gir de 90º, estacionament segur per a carregar i descarregar, i acoplament i desacoplament del remolc.© 2012-2019 Autoescola Catalunya | Design by AlcarazCD.com