Catalá    Español
Permís: 
A2
A2

El permís de conduir de la classe A2 autoritza a conduir motocicletes amb una potencia màxima de 35 kw i una relació potencia/pes de 0,2 kw/kg.


Requisits:


L’edat mínima per obtenir el permís A2 en el moment de l’examen es de 18 anys. 

Per a obtenir el permís s'han de superar DOS EXAMENS TEÒRICS (Comú i Específic; sempre i quan no es tingui la teòrica Comú d'un altre permís i/o la teòrica Específica del A1) i DOS EXAMENS PRÀCTICS (PISTA i CIRCULACIÓ en vies obertes al trànsit, a excepció d'aquells que disposin de permís A1 amb més de dos anys d'antiguitat, que només hauran de realitzar l'examen pràctic de CIRCULACIÓ).
© 2012-2019 Autoescola Catalunya | Design by AlcarazCD.com