Catalá    Español
Qui som
AUTOESCOLA CATALUNYA som una empresa dedicada a la preparació i l'ensenyament necessaris per a obtenir els diferents permisos de conduir. Així mateix AUTOESCOLA CATALUNYA som un centre homologat per l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional (curs C.A.P.) amb les seves modalitats de formació inicial i continua.

També som un centre homologat, per la Direcció General de Trànsit, per a la realització dels cursos necessaris per a obtenir el certificat que els conductors de vehicles que transporten mercaderies perilloses necessiten (ADR) en les seves modalitats de Comunes, Cisternes i Explosius, tant per la seva obtenció com per les seves renovacions.
Autoescola Catalunya
Mitjans humans
Nosaltres,  AUTOESCOLA CATALUNYA, comptem amb un professorat altament qualificat amb una amplíssima experiència en els camps de la logística, mercaderies perilloses i formació dels diferents permisos professionals. 30 anys d'experiència ens avalen!
Mitjans tècnics.
Nosaltres AUTOESCOLA CATALUNYA, comptem amb vehicles propis per a realitzar les diferents proves per l'obtenció dels diferents permisos de conduir professionals. A més a més, disposem de pistes pròpies, de 3000 m2, asfaltades i adaptades als diferents permisos i a les proves del C.A.P. També comptem amb amplis centres amb varies aules, totes preparades tecnològicament a les noves necessitats dels diferents cursos.

AUTOESCOLA CATALUNYA compte tan amb centres a Figueres com a Girona i Barcelona.